De Kandidatenmarkt heeft tal van projecten om kansen te creëren voor jongeren. Al onze projecten hebben een unieke aanpak, waarin een integraal programma en netwerken centraal staan. Wij werken met onze Kandidaten aan drie Skills: WorkSkills (arbeidstoeleiding), MoneySkills (schuldhulpverlening) en LifeSkills (zorg en jeugdzorg).

Project arbeidstoeleiding regulier

De Kandidatenmarkt begeleidt werkzoekenden van 17 t/m 31 jaar naar werk, werkervaringsplekken, stageplekken of een opleiding. In onze methodiek staat de netwerkgerichte aanpak centraal. Door middel van doelgerichte interventies worden belemmerende problemen (zoals schulden of het ontbreken van een startkwalificatie) aangepakt. Tijdens WorkSkills leren we kandidaten talenten te ontdekken, in kaart te brengen wat ze willen bereiken in de toekomst en een plan van aanpak te maken om de doelen te behalen. Tevens bieden wij op maat gemaakte  trainingen op het gebied van werk, schuld en leven. Deze duurzame en integrale aanpak is uniek en innovatief en zorgt voor aansprekende resultaten.

Project ‘Geloof in eigen kunnen.’

Wekelijks melden nieuwe jongeren zich aan bij de Kandidatenmarkt, op zoek naar perspectief op de arbeidsmarkt. Een deel van deze jongeren zwerft letterlijk van bank naar bank of is genoodzaakt buiten te slapen.

Met het project ‘Geloof in eigen kunnen’ biedt de Kandidatenmarkt deze jongeren stabiliteit door de eigen zelfredzaamheid te bevorderen op alle leefgebieden. Samen werken we toe naar stabiliteit, een vaste woon- of verblijfplaats, inkomen uit arbeid en een schuldenvrij bestaan.

Project ‘RAAK’ voor kandidaten met schulden en schuldpreventie.

Uit ervaring weten wij dat zo’n 70% van onze kandidaten kampt met ernstige tot zeer ernstige schulden. Een groot deel van de jonge schuldenaren hebben geen inkomen en dus geen uitzicht op een toekomst. Deze jongeren worden niet bereikt of kunnen nergens terecht met hun schulden, waardoor  het probleem verergert en de jongeren steeds verder van de maatschappij komen te staan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van RAAK: ons innovatieve schuldhulpprogramma, speciaal voor jongeren met schulden zonder inkomen.

Via het integrale en duurzame programma van RAAK worden werkzoekende jongeren met schulden zonder enige vorm van inkomen begeleidt in het reduceren van hun schuld. Dit doen wij door te werken aan twee doelen tegelijk; het aanpakken van de schuldenproblematiek die belemmerend is voor het vinden van een baan en werktoeleiding. In de praktijk blijkt dat het motiverend werkt om aan jongeren een toekomstperspectief te bieden. Met dit programma raken wij de kern van het ontstaan van schulden: structureel onvoldoende inkomen, ontkenning schuld en onverantwoordelijk aangeleerd gedrag. Met de echte verhalen van de schuldenaars raken we de schuldeisers en betrekken wij hen bij de motivatie en hoop van jongeren op een nieuw perspectief.

Project ‘Work your future’ voor statushouders

In samenwerking met Social Innovations biedt de Kandidatenmarkt coaching en training op maat voor Eritrese statushouders. Trainingen bestaan onder andere uit algemene werknemersvaardigheden, Digiskills (computertrainingen) en sportactiviteiten.

UPDATE: THE NETWORK GAMES

Zoals beloofd schrijven we iedere nieuwsflits over de networkgames; onze unieke samenwerking met Loyens & Loeff en kandidaten.

In de afgelopen maand is het eerste team van Loyens & Loeff gestart met het coachingstraject van een aantal van onze kandidaten. Op een speelse manier leerden de deelnemers over elkaars leven, ideeën en dromen. Deelnemers tekenden een tijdlijn van het verleden, het heden en de gedroomde toekomst. Door middel van deze oefening worden de doelen van de kandidaten helder en zijn medewerkers van Loyens & Loeff in staat om mogelijkheden voor deze kandidaat binnen het eigen netwerk in kaart te brengen. Voor zowel kandidaten als de werknemers van Loyens & Loeff was het een kijkje in een voor hen vrij onbekende wereld.

 

CONGRES: GESCHIKT/ONGESCHIKT

Jongeren met een beperking en Wajongers kunnen net als ieder ander participeren in de samenleving. De vraag is: hoe doe je dit en wat is er nodig om jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt beter te kunnen bijstaan? De Kandidatenmarkt methodiek, de ervaringen uit de praktijk en de aansprekende verhalen van onze kandidaten geven hier antwoord op.

Jaarlijks worden wij door Medilex gevraagd onze ervaringen uit de praktijk te delen met o.a. gemeenten, het UWV en professionals binnen het sociale domein. Tijdens het congres afgelopen maand deelden wij mogelijkheden, maar ook fabels, misverstanden en kandidatenverhalen op interactieve en creatieve wijze met het publiek.

Ben je benieuwd hoe we dit doen of wil je ons verhaal ook horen? Neem dan contact op met 020 716 38 48.