16 september 2016

Over ons

 

 

Wij zijn de Kandidatenmarkt, een innovatieve sociale organisatie die jongeren tussen de 17 jaar en 31 jaar oud naar werk, werkervaringsplekken, stageplekken of een opleiding begeleidt. Dit doen we door middel van een vernieuwende methodiek, waarin een integrale aanpak en netwerken centraal staan. Uit ervaring weten we dat jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt vaak kampen met andere problemen dan het niet hebben van betaald werk. Daarom werken wij altijd via een integrale aanpak. Deze aanpak bestaat uit het werken aan drie Skills:

  • WorkSkills (arbeidstoeleiding)
  • MoneySkills (schuldhulpverlening)
  • LifeSkills (zorg en jeugdzorg)

 

Door de integrale aanpak kunnen wij iedere jongere de persoonlijke begeleiding bieden die hij of zij nodig heeft en diegene duurzaam aan zijn of haar toekomst laten bouwen. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren zelf de regie hebben over hun begeleiding. Het gaat immers om hun toekomst. Daarom bieden wij alle begeleiding vanuit gelijkwaardigheid en delen wij vanuit deze gelijkwaardigheid onze ervaring, kennis en ons netwerk.

 

ONZE PASSIE

Wij zetten ons in als verlengstuk van jongeren die niet zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen betreden. Wij treden op als partner van de jongeren om samen het recht op werk te claimen. Hoe groot de afstand naar de arbeidsmarkt ook is. Tijdens het traject van de Kandidatenmarkt ligt de focus op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, met als doel de passieve houding (het moeten zoeken naar werk met een uitkering) te veranderen in een actieve houding (het willen zoeken naar werk). Door de Kandidatenmarkt als springplank te gebruiken lanceren deze jongeren zichzelf de arbeidsmarkt op en hebben zij de kans hun volle potentieel benutten.

 

NETWERKGERICHT

Onze specialiteit is het verbinden van mensen. Ieder mens heeft een kracht en door deze krachten samen te brengen ontstaan er prachtige resultaten. Er is altijd iemand die iets voor jou kan betekenen en er is altijd iemand voor wie jij iets kan betekenen. Daarom staat het ontwikkelen en onderhouden van netwerken bij ons centraal.

 

ONZE KERNWAARDEN

 Gelijkwaardigheid

Wij zijn ervan overtuigd dat gelijkwaardigheid de sleutel is naar succesvol samenwerken. Daarom delen wij altijd vanuit gelijkwaardigheid onze ervaring, kennis en netwerken. Met zowel onze Kandidaten als met onze (zaken)partners.

 Wederkerigheid

Wederkerigheid is het belangrijkste onderdeel van gezonde relaties en netwerken. Wij geloven in ontwikkeling door het uitwisselen van elkaars unieke eigenschappen. Samen kunnen we stappen omhoog doen.

Creativiteit

Om goede resultaten te halen in ons werkveld hebben we een creatieve en open mindset nodig. Daar ligt ook onze kracht en passie. Wij benaderen iedere moeilijkheid als mogelijkheid en proberen zo tot nieuwe inzichten en unieke oplossingen te komen.

Duurzaamheid

Resultaten op de korte termijn hebben alleen waarde wanneer deze samen gaan met resultaten op de lange termijn. Onze integrale en netwerkgerichte benadering is hier een voorbeeld van. Met de juiste oplossingen voor vandaag worden problemen van morgen voorkomen.

 

ONS TEAM

Ons team is een verzameling van bedreven professionals en vrijwilligers. De coaches en het team zijn een perfecte afspiegeling van de doelgroep op het gebied van diversiteit en leeftijd. Wij hebben sociale experts in huis op het gebied van het begeleiden van groepsdynamische processen, maatschappelijk werkers, sociaaljuridische dienstverleners en pedagogen. Verder hebben we een commercieel team van recruiters, business consultants, marketeers en salesexperts. De organisatie wordt geleid vanuit een ondernemersmentaliteit: kansen zien en pakken voor zowel de organisatie als voor de Kandidaten.